Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Pralnia Duarte przedstawia poniżej informacje stanowiące realizację obowiązku zawartego w artykule 13 RODO.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: pralniaduarte.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Karina Chrobot prowadząca Pralnię Duarte z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-529 Wrocław, NIP 8982049146 (dalej: Pralnia).

3. Dane kontaktowe Administratora:

e-mail: pralniaduarte@gmail.com

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-529 Wrocław

nr telefonu: +48 537 467 117

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi zapytań przez formularz.

6. Typowymi i niezbędnymi danymi są:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • lub inne dane kontaktowe, informacje przekazane przez użytkownika.

7. Serwis pozyskuje informacje o jego użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolne podanie informacji w formularzach.

b) Poprzez zapisywanie w urządzaniach końcowych plików cookie.

2. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo do przekazania Twoich danych osobowych innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to:

 • firmy hostingowej na zasadzie powierzenia
 • upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony firmy, świadczących usługi marketingu na rzecz Administratora
 • podmiotach świadczących usługi informatyczne oraz usługi nowych technologii m.in. księgowo-finansowe, kontrole, windykacyjne, kurierskie oraz pocztowe.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 5 lat.

3. Od chwili podania Pralni danych osobowych użytkownik może zażądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

4. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy stwierdzi, że przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do pełnej obsługi Serwisu.

6. W stosunku do użytkowników mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Serwis nie przesyła danych poza teren Unii Europejskiej.

3. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników, w tym dane osobowe (o ile takie zostały podane).

2. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP użytkownika).

3. Serwis może zapisać informację, która ułatwia powiązanie danych zawartych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takiej sytuacji adres e-mail użytkownika pojawi się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

4. Istotne techniki marketingowe

1. Operator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje o użytkownikach. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies.

2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia sprawia, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Do tego celu bazuje na danych, którego sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych do serwisu Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

5. Pliki “cookies”

1. Serwis korzysta z plików cookies (tak zwanych ciasteczek).

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

3. Dostęp do plików cookies Użytkownika ma Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta z niniejszej strony internetowej. Dzięki temu Administrator może ulepszać strukturę i zawartość danej strony.
 • określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (w szczególności w sieci Google i jej partnerów).

5. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) i „stałe” (persistent cookies).

Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Stałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (czyli przeglądarka internetowa Użytkownika) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może samodzielnie dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa Użytkownika pozwala również na całkowite usunięcie plików cookies. Użytkownik może także zdecydować się na automatyczne blokowanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w pomocy danej przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów. Aby lepiej poznać zasady korzystania z plików cookies przez te firmy, zachęcamy do przeczytania polityki ochrony prywatności Google Analytics.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez wspomniane sieci reklamowe do wyświetlania reklam dopasowanych do tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Aby tego dokonać, pliki cookies mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie jego pozostawania na stronie. Aby dowiedzieć się więcej, na temat zbierania informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google zachęcamy do zapoznania się z tym linkiem.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami