Delikatna struktura włókien, wrażliwe kolory i predyspozycje do odkształceń. Te 3 czynniki najbardziej definiują powód, dla którego oddaje się odzież do pralni chemicznej. Zwyczajnie, nie każdą odzież można uprać tradycyjnie i tu z pomocą przychodzi czyszczenie na sucho. Jesteś ciekawy, jak wygląda pranie chemiczne odzieży i co się stosuje? Dzisiaj uchylamy Ci kawałek tajemnicy i zapraszamy do artykułu.

Jak wygląda proces czyszczenia na sucho?

Technologia prania chemicznego, czyli czyszczenie na sucho  opiera się na praniu w agregacie piorąco-suszącym. Dzięki temu, że agregat jest hermetycznie zamknięty, to opary rozpuszczalników nie wydostają się na zewnątrz. Można by stwierdzić, iż jest to ekologiczne, bo zastosowano tu technologię wymrażania oparów w obiegu. Dzięki temu trafiają one w postaci skroplin z powrotem do zbiornika agregatu.

Wszelkie plamy i zabrudzenia z ubrań usuwane są za pomocą specjalnego środka — rozpuszczalnika. Następnie odzież poddawana jest suszeniu, fasonowaniu i pakowaniu. Zapakowana czeka na odbiór w szatni.

Jaki rozpuszczalnik używa się do czyszczenia chemicznego?

W pralni chemicznej stosuje się różne rodzaje rozpuszczalników, jednak najczęściej spotykanym środkiem do prania na sucho jest  rozpuszczalnik chlorowany – czterochloroetylen. Cechują go duża siła czyszcząca, wysoka stabilizacja, niska lepkość i małe napięcie powierzchniowe. Dzięki temu rozpuszczalnik wnika we włókna ubrań i usuwa plamy organiczne. Ponadto nie zostawia na ubraniach drażniącego zapachu ani ich nie odbarwia.

Czy czyszczenie na sucho jest ekologiczne?

Wyżej wspominaliśmy o tym, że stosuje się technologię wymrażania oparów. A co dzieje się z rozpuszczalnikiem użytym do prania chemicznego?

Pranie chemiczne nie generuje odpadów wodnych, a rozpuszczalniki użyte w procesie prania na sucho nie trafiają do kanalizacji. Co się więc z nimi dzieje? Rozpuszczalnik poddawany jest procesowi destylacji (oczyszczaniu) i używany ponownie. Fachowo nazwiemy to destylacją kąpieli czterochloroetylenowej. Proces przeprowadza się pod ciśnieniem atmosferycznym lub w próżni. Wybór sposobu zależny jest od rodzaju rozpuszczalnika i jego właściwości palnych.

Proces oczyszczania zazwyczaj wykonuje się w temperaturze ok. 120°C, gdzie rozpuszczalnik odparowuje. W wyniku czego powstają odpady destylacyjne, które gromadzą się na dnie zbiornika. Odpady destylacyjne usuwa się ze zbiornika i przekazuje do utylizacji. Cały proces umożliwia na późniejszym etapie oddzielenie wody od rozpuszczalnika (pochodzącej z rozpuszczalnika). W ten sposób oczyszczona woda trafia do kanalizacji, a rozpuszczalnik do ponownego użycia.

Podsumowując, woda wytrącona z rozpuszczalnika jest oczyszczona i trafiając do kanalizacji nie zanieczyszcza wód i gruntów. Oczyszczony rozpuszczalnik wraca do ponownego użycia w kolejnym cyklu czyszczenia na sucho. Zatem proces jest ekologiczny na tyle, ile może być.